ad_master – system zarządzania reklamą

Jak zwiększyć zyski z reklam emitowanych na stronie www? Odpowiedzią jest profesjonalne narzędzia, które znacznie ułatwi zarządzanie reklamą na twoich wszystkich stronach i dostarczy rozwiązania pozwalające na maksymalizację przychodów z prowadzenia serwisu internetowego. To wszystko za niewielką cenę, która błyskawicznie się zwróci!


POBIERZ DEMO


Pod poniższymi lokalizacjami możesz przetestować system:

Panel administratora - kliknij

Panel klienta - kliknij

Wyświetlanie reklam - kliknij

Pobierz demo - kliknij


Dane logowania do panelu administratora i klienta: login: test hasło: test